Wie zijn wij?

Sympany is één van de grootste textielinzamelaars van Nederland die werkt aan een circulaire textielketen. Ons doel is om al het ingezamelde textiel een nieuwe bestemming te geven. We zijn een organisatie met stevige ambities, zonder winstoogmerk. Het geld dat verdiend wordt met de verkoop en recycling, wordt gebruikt voor innovatie om de textielketen circulair te maken. Samen maken we een circulaire textielketen de norm!

Missie

Sympany werkt aan een circulaire textielketen omdat we willen bijdragen aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen. Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst. Dit doen we door textiel in te zamelen, te sorteren en te verkopen gericht op maximaal hergebruik en recycling van textiel.

Visie

Sympany is een vooraanstaande speler in de transitie van gebruikte textiel naar hergebruik of recycling van textiel. Al het ingezamelde textiel heeft een duurzame nieuwe bestemming door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Samen met overheden, bedrijven en inwoners werken we aan een duurzame en circulaire textielketen.

Wij dragen de volgende kernwaarden uit:

Verantwoordelijkheid
Wij realiseren ons dat we een ecologische en sociale impact hebben in onze eigen vestigingen als ook in de keten. We nemen verantwoordelijkheid voor de eigen keten en voor de partijen met wie we daarin samenwerken. Transparantie staat hoog in ons vaandel

Samenwerkend
Wij staan voor samenwerken, zowel intern als extern streven we er naar om partijen bij elkaar te brengen en om elkaar te versterken. We hebben elkaar nodig; alleen kunnen we de verduurzaming van de textielketen niet voor elkaar krijgen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid zit verweven door ons hele bedrijf en alle keuzes die we maken. Zowel op sociaal als op ecologisch vlak gaan we zo duurzaam mogelijk te werk. We monitoren in hoeverre we duurzaam zijn aan de hand van de volgende elementen: financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal (FIETS- principe).

Vernieuwend
Wij benutten kennis en frisse inzichten om nieuwe wegen te bewandelen op weg naar een duurzame en circulaire textielketen.