Ethiopië is een van de armste landen in de wereld met een hoog werkeloosheidspercentage. Het is daarom hoognodig om meer banen te creëren in dit Afrikaanse land. De Ethiopische overheid wil de textielindustrie ontwikkelingskansen bieden en stimuleert uitbreiding van textielfabrieken. Veel van de fabrieken draaien slecht, hebben slechte arbeidsomstandigheden, zijn milieutechnisch niet op orde en missen de nodige management systemen. Ondanks de kansen die de textielindustrie Ethiopië biedt, zijn er maar 20 fabrieken die hun producten exporteren door het ontbreken van kennis over voorwaarden en kwaliteitseisen voor de export. De textielindustrie in Ethiopië is nog jong, daarom is nu het juiste moment om verbeteringen door te voeren en ervoor te zorgen dat de textielindustrie in Ethiopië zich duurzaam en stabiel ontwikkelt.

Sympany is samen met Solidaridad een project gestart om te laten zien dat een duurzame productie, goede werkomstandigheden en commerciële mogelijkheden samen kunnen gaan.

  • Capaciteitsversterking en technical support bij 24 textielfabrieken op het terrein van: arbeidsomstandigheden, milieu, kwaliteiten en handelsvoorwaarden, met het oog op toetreden tot de Europese markt
  • Faciliteren van platforms voor kennisuitwisseling en wederzijds leren voor 74 textielfabrieken
  • Verbetering van de duurzame bedrijfspotentie van de textiel fabricage voor de export
  • Versterking van de ‘enabling environment’/stakeholders d.m.v. onderzoek, training, expertise ontwikkeling en beleidsbeïnvloeding

We analyseren de huidige situatie in 24 fabrieken, op basis waarvan per fabriek een actieplan voor verbeteringen wordt opgesteld.

  • Voor 24 textielfabrieken worden 4 workshops georganiseerd over een schonere productie, sociale maatregelen, productiviteit en kwaliteit. Daarnaast krijgen de fabrieken technische ondersteuning om wat ze leren in de workshops toe te passen.
  • Er worden 3 bijeenkomsten georganiseerd voor 74 textielfabrieken over het produceren voor exportmarkten, kwaliteitsmanagement en effectiviteit en over management en culturele diversiteit.
  • Er worden twee kennismakingssessies georganiseerd voor 74 textielfabrieken en minstens 5 internationale merken.
  • Tijdens het project worden er diverse activiteiten georganiseerd om het beleid en de stakeholders te beïnvloeden.

Details project

Doel van het project:

Samen met Solidaridad werken we aan het verbeteren van Ethiopische textielfabrieken en het trainen van de eigenaren en werknemers in hoe zij zo duurzaam mogelijk kunnen produceren. Door de directe ondersteuning en groei van de textielindustrie vergroten we het gezinsinkomen van 30.000 gezinnen van textielwerkers

Duur van het project:

4 jaar

Startdatum:

21 december 2015

Voortgang van het project

45%