Schooluitje Mode, Ontwerp en Naaiopleiding

In Angola is vanwege de burgeroorlog (1975 – 2002) een hele generatie opgegroeid zonder onderwijs. Er is een groot tekort aan vakmensen. Het land is in hoge mate afhankelijk van olie-opbrengsten. Nu in die sector een crisis is, is het land genoodzaakt te investeren in andere sectoren. Zo wordt de textielindustrie onder andere nieuw leven in geblazen.

  • Er is een nieuwe cursus Mode, Ontwerp en Naaien opgezet, deze is tevens geaccrediteerd
  • Jaarlijks volgen 35 studenten de opleiding
  • 110 jongeren hebben in 2021 de studie afgerond of zijn nog bezig
  • Ontwikkeling nieuw curriculum
  • Accreditatie curriculum
  • Renovatie werkplaats en slaapverblijven
  • Identificatie nieuwe studenten/ en leraren
  • Lesprogramma invoeren

Details project

Doel van het project:

Jaarlijks 35 studenten de nieuwe opleiding Mode, Naaien en Ontwerp te laten volgen aan de EPP Vakschool in Caxito. Naar verwachting zal 65% verder leren en vindt 15% een (relevante) baan binnen 6 maanden na de opleiding

Duur van het project:

5 jaar

Startdatum:

1 januari 2017

Voortgang van het project

74%