Schooluitje Mode, Ontwerp en Naaiopleiding

In Angola is vanwege de burgeroorlog (1975 – 2002) een hele generatie opgegroeid zonder onderwijs. Er is een groot tekort aan vakmensen. Het land is in hoge mate afhankelijk van olie-opbrengsten. Nu in die sector een crisis is, is het land genoodzaakt te investeren in andere sectoren. Zo wordt de textielindustrie onder andere nieuw leven in geblazen.

  • Er is een nieuwe cursus Mode, Ontwerp en Naaien opgezet, deze is tevens geaccrediteerd
  • Jaarlijks volgen 35 studenten de opleiding
  • 110 jongeren hebben in 2021 de studie afgerond of zijn nog bezig
  • Ontwikkeling nieuw curriculum
  • Accreditatie curriculum
  • Renovatie werkplaats en slaapverblijven
  • Identificatie nieuwe studenten/ en leraren
  • Lesprogramma invoeren

Details project

Doel van het project:

Jaarlijks 35 studenten de nieuwe opleiding Mode, Naaien en Ontwerp te laten volgen aan de EPP Vakschool in Caxito. Naar verwachting zal 65% verder leren en vindt 15% een (relevante) baan binnen 6 maanden na de opleiding

Duur van het project:

5 jaar

Startdatum:

1 januari 2017

Voortgang van het project

Het eerste jaar van de opleiding is een basisjaar. Van deze brugklas groep, hebben 18 studenten aangegeven de nieuwe opleiding te willen volgen (doel voor het eerste jaar is 20).

De ontwikkeling van het nieuwe curriculum is in volle gang. De cursus wordt geaccrediteerd als toevoeging op de reguliere naai-opleiding

Start inventarisatie lesmateriaal voor nieuwe werkplaats.

Nieuws over het project