Sympany+ wil kansen creëren voor mensen om hun zelfredzaamheid te vergroten op een duurzame manier. Wij richten ons hoofdzakelijk op projecten die de textiel waardeketen verbeteren en verduurzamen. Sympany⁺ richt zich op drie specifieke thema’s, te weten textiel, beroepsopleidingen en economische ontwikkeling. 
 • Textielindustrie: projecten met een focus op de verbetering van arbeidsomstandigheden en de naleving van mensenrechten van textielarbeiders. Het doel is verbetering van hun levensonderhoud en zelfredzaamheid.
 • Beroepsonderwijs: vakopleidingen en – cursussen met een sterke focus op ondernemerschap en zelfredzaamheid. Met name opleidingen gericht op textiel, kleding en mode design. Cursussen moeten in overeenstemming zijn met de behoeften van de (lokale) bedrijven en instellingen.
 • Economische ontwikkeling: projecten die ondernemerschap stimuleren. Bij voorkeur textiel gerelateerd. De economische ontwikkeling wordt ook nagestreefd in de bestaande publieke private partnerschappen in de agrarische waardeketen projecten die Sympany uitvoert.

Sympany⁺ neemt op dit ogenblik geen nieuwe projectaanvragen in behandeling.

Een project moet naast de bovenstaande criteria ook voldoen aan de volgende criteria:
 1. Het project moet vooralsnog worden uitgevoerd in de Democratische Republiek Congo, Angola, Malawi en India. Hier kunnen, bij uitzondering, in de toekomst andere landen aan toegevoegd worden.
 2. In de projectaanvraag dienen de volgende aspecten aan bod te komen:
 • Contextanalyse met daarin opgenomen welke andere organisaties in dezelfde regio met soortgelijke of aanvullende programma’s zich op dezelfde doelgroep richten. In de aanvraag is beschreven of het project de nationale wet- en regelgeving respecteert.
 • SMART geformuleerde doelstellingen op output, outcomes en waar mogelijk impact niveau
 • Rol van vrouwen in het project.
 • Activiteiten, begroting en belangrijkste indicatoren
 • Duurzaamheid van het project op de volgende aspecten: financieel, institutioneel, ecologisch, technisch en sociaal (FIETS-criteria). 
 • Exit strategie
 1. Een nulmeting en (eind)evaluatie vormen onderdeel van het project.
 2. Heeft het project meerdere financiers, dan ontvangt Sympany+ een integrale begroting waarin alle deelnemers aan het project zijn beschreven, en waarin een specifiek budget voor Sympany⁺ is ontwikkeld.
 3. Er worden binnen het project geen goederen uitgedeeld zonder een wederdienst overeen te komen van de projectdeelnemers: arbeid of geld. Er kunnen leningen of pass-on-leningen worden verstrekt in plaats van donaties.
 4. Sympany⁺ ondersteunt projecten boven €100.000. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer het een partnerschap betreft waar projectfondsen worden gekoppeld of samengevoegd.
 5. De organisatie die het project indient, wordt gescreend op financiële gezondheid, track record en ervaringen van derden. De organisatie heeft minimaal een jaaromzet van €500.000.
 6. De organisatie die het project indient, moet een beleid kunnen tonen met betrekking tot:
  1. Kinderarbeid en gedwongen arbeid;
  2. Anti-corruptie en fraude;
  3. Discriminatie
Contactpersoon
Fondsenwerving & Programmamanagement

Marianne Löwik
T: 030 656 8719
m.lowik@sympany.nl