Corona beheerst ons hele leven. Ook wij, één van de grootste textielinzamelaars in Nederland, zijn geconfronteerd met de uitdagingen die het coronavirus brengt. De overheid heeft de textielinzameling (wat formeel onder afvalinzameling valt) aangemerkt als cruciale beroepsgroep. Dus ons primaire proces van het inzamelen en verwerken van textiel gaat door. Uiteraard met de maximale voorzorgsmaatregelen −conform RIVM richtlijnen− voor personeel en vervoerders.

De komende weken zullen voor menig bedrijf –zo ook Sympany- spannend zijn. Immers steeds meer mensen worden ziek. Dit kan gevolgen hebben voor de inzameling (chauffeurs, productiemedewerkers en sorteerders). Ook is het spannend of we het ingezamelde en verwerkte textiel kunnen blijven verkopen aan onze afnemers. Vele tweedehands winkelketens in Europa zijn dicht. We volgen dagelijks de ontwikkelingen en berichten u over de situatie mocht dat nodig zijn.

Ik hoop dat deze crisis ons ook wat leert. Bijvoorbeeld om niet zo afhankelijk te zijn van één land, China, waar de meeste producten (denk aan mondkapjes) worden gemaakt. Of dat we wellicht niet voortdurend de wereldbol over hoeven te vliegen voor zakelijke bijeenkomsten of vakanties. Dat veel bijeenkomsten eigenlijk verrassend goed online werken mits goed ondersteund door techniek. Dat het werk van onder andere de mensen in de zorg, maar ook van de mensen die het afval en textiel elke dag inzamelen en verwerken, super belangrijk is om het land leefbaar te houden. Daar mag zeker voor geklapt worden.

Het Coronavirus is geen reden voor Sympany om op de rem te gaan staan als het gaat om onze missie; het bijdragen aan een circulaire textielketen. Immers de urgentie om onze afhankelijkheid van nieuwe (primaire) grondstoffen te verminderen wordt door deze crisis nog eens onderstreept.
Circulaire economie gaat over het behoud van waarde en het voorkomen van afval. De introductie van een systeem voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in Nederland kan daaraan bijdragen. Een UPV is een beleidsmaatregel die een financiële prikkel geeft aan ondernemers om te gaan innoveren. Mits goed ontworpen, kan zo’n systeem een impuls geven aan onder andere meer recyclede textiel en minder afval. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat zo’n systeem voor textiel er komt. Sympany denkt mee in de ontwikkeling van zo’n systeem en probeert actoren tot actie aan te moedigen. Wilt u meer weten over UPV, kijk dan naar een recent webinar van CIRCO over dit onderwerp of lees het onderzoek van Sympany.

Tot slot wens ik u vooral een goede gezondheid toe!

Erica van Doorn, directeur-bestuurder Sympany