De afgelopen maanden is de markt voor tweedehands textiel enorm veranderd. De prijzen staan onder druk.
Dit terwijl de verwerkingskosten bij inzamelaars en sorteerders enorm oplopen. Het verschil tussen het bruto en het netto inzamelvolume is namelijk aanzienlijk. Reden is de aanwezigheid van afval tussen het ingezamelde textiel. Helaas levert dit voor Sympany een fors lager financieel resultaat op in vergelijking met 2016. Samen met mijn collega’s werk ik voor “onze” mooie projecten in Afrika en India, dit is niet de ontwikkeling waar we op zitten te wachten.

Sympany vindt dat gemeenten van deze ontwikkeling op de hoogte moeten zijn en houdt hen verantwoordelijk voor kosten die te maken hebben met afval tussen gedoneerd textiel, zoals:

  • Ernstig vervuild of nat textiel, doordat andere producten (zoals restafval of verfbussen) in de container worden gedumpt. Als textiel onverpakt in containers is gedoneerd raakt het hierdoor bevuild en is dan niet meer geschikt voor enige vorm van hergebruik of recycling.
  • Alle soorten afval die buiten de afbakening van Sectorplan 5 vallen (zie ook het item ‘LAP-3 Sectorplan 5 gescheiden textiel’).

Sinds kort maken we deze bruto/netto inzamelresultaten inzichtelijk naar onze relaties toe. De aanwezigheid van afval in het ingezamelde textiel wordt besproken, net als de kosten die het voor Sympany met zich meebrengt om dit afval uit het textiel te sorteren en verantwoord af te voeren.

Doel van deze gesprekken is:

  • Opdrachtgevers inzicht te geven in de toename van afval in het gedoneerde textiel
  • Geen vergoeding meer te betalen over het afval
  • Het in rekening brengen van de inzamelkosten (indien nodig)
  • Het in rekening brengen van de sorteerkosten
  • Het in rekening brengen van de verwerkingskosten (afvoer afval)

Ik denk dat we met bovenstaande een goed onderbouwd verhaal hebben. Opdrachtgevers die we niet kunnen overtuigen met onze analyses bieden we in overleg een diepere analysemogelijkheid aan. Eventueel via een extern bureau die een sorteeranalyse uitvoert.

Marc Vooges, directeur-bestuurder Sympany