Als ik de onderzoekster, die een lijvig onderzoeksrapport over de markt van secundaire grondstoffen heeft geschreven, moet geloven zijn er veel uitdagingen. Ik som dé grootste uitdagingen waar ik mij in kan vinden op:

  1. De meeste lokale sorteeractiviteiten kunnen niet kostendekkend zijn. Eenvoudigweg door te kleine te sorteren hoeveelheden textiel.
  2. Veel gesorteerde producten kunnen momenteel niet worden afgezet tegen goede tarieven. Alleen de herdraagbare kleding levert sorteerders geld op.
  3. Bij een grote verandering in de verhouding herdraagbare kleding/ondersoorten zal als vanzelf een ketendeficit ontstaan. Hiervoor ligt het voor de hand dat marktpartijen een compensatie geven aan inzamelaars/ sorteerderijen.
  4. Door te investeren in inzamelinfrastructuur (meer textielcontainers in een stad) gaat de hoeveelheid ingezamelde textiel sterk stijgen. Veel gemeenten houden dit nog tegen.
  5. Het bedrijfsleven zal de vraag naar herwonnen textielvezels positief moeten beïnvloeden, zodat investeerders in het hoogwaardig vervezelen en spinnen van de vezels willen investeren.
  6. Investeerders in hoogwaardig vervezelen en spinnen zullen veel moeten pionieren. Sorteerderijen zullen wellicht mooie uniforme textielstromen moeten gaan aanbieden.

Hartelijke groet, Marc Vooges directeur-bestuurder

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather