De Afval Spiegel en textiel
In samenwerking met de Afval Spiegel wordt in de gemeenten Amsterdam en Boxmeer onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vervuiling van ingezameld textiel. Ook wordt onderzocht waar de vervuiling vandaan komt.

Door met inzamelroutes mee te rijden, wordt gekeken wat er aan afval en vervuild textiel uit de verschillende boven- en ondergrondse containers komt. Is het textiel nat en/of vervuild en wat wordt in welk type container aangetroffen? Is het textiel vermengd met andere fracties zoals bijvoorbeeld restafval of plastic? Van de verschillende soorten inzamelmiddelen wordt gekeken naar de staat van onderhoud en of de constructie goed is, zoals bijvoorbeeld de constructie van de put waar ondergrondse containers zich in bevinden. Zijn deze goed aangelegd zodat er geen water de container in kan lopen? Functioneren inwerpkleppen naar behoren en zijn er geen schades en/of andere defecten aan de container die er voor kunnen zorgen dat het textiel bevuild en/of nat wordt. Na inzameling wordt bij de sortering gekeken welke typen afval zich tussen het textiel bevinden en of het nat is.

Het doel van al deze activiteiten is om een totaalbeeld te vormen van de mogelijke oorzaken van vervuiling van het ingezamelde textiel. Op basis van deze informatie zal de Afval Spiegel een advies(rapport) voor gemeenten opstellen.

Op dit moment zijn nog geen resultaten van deze onderzoeken bekend. Sympany is erg benieuwd naar de uitkomsten. Op basis van de resultaten van de studie wil Sympany verder in gesprek met andere gemeentes om samen te werken aan een betere kwaliteit van het ingezamelde textiel. Het doel is de herdraagbare kwaliteiten van het ingezamelde textiel maximaal te behouden en het niet-herdraagbare textiel maximaal voor recycling te gebruiken. Van stof tot grondstof.

Gemeenten en circulair inkopen
Door het coronavirus is het Grondstoffencongres helaas uitgesteld. Op het congres zou Sympany een sessie verzorgen met als titel ‘Urgentie van afzet gerecycled textiel’. Na afloop van deze sessie wilden wij u graag een fysieke exemplaar van het boek ‘Circulair inkopen’ geven. Het boek geeft inzichten en handvatten voor circulair inkopen. Het boek is gelukkig ook digitaal beschikbaar. Wij willen het u niet onthouden: https://www.copper8.com/wp-content/uploads/2019/02/E-book-Circulair-Inkopen-in-8-stappen-Copper8.pdf