Per 28 december aanstaande treedt LAP-3 in werking en vervangt daarmee LAP-2.

Conform het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan vallen de volgende afvalstoffen onder de reikwijdte van Sectorplan 5 Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel), het sectorplan dat op Sympany van toepassing is:

  1. Gescheiden ingezameld en/of gescheiden afgegeven textiel en schoeisel van particulieren en bedrijven. Dit betreft (niet limitatief): kleding, linnengoed, lakens/dekens, grote lappen stof en gordijnen, afgedragen bedrijfskleding/uniforms, niet verkochte kleding of schoenen, etc.
  2. Restanten uit de textielveredelingsindustrie. Dit betreft snijafval en garenrestanten.
  3. Gescheiden ingezameld en/of afgegeven schoeisel door particulieren en bedrijven. Dit betreft alle soorten schoenen.

Vergelijkbare afvalstoffen, die hierbuiten vallen:

  1. Niet gescheiden ingezameld textiel, schoeisel en tapijtafval. Dit betreft huishoudelijk restafval van particulieren (fijn en grof) en bedrijven (vergelijkbaar met fijn uit huishoudens)
  2. Restanten uit de tapijtindustrie. Dit betreft ‘monostromen’ (een materiaalsoort of type product) zoals matrassen, steenwol, tapijt en kunstgras.
  3. Gescheiden ingezameld tapijtafval. Dit betreft eenzelfde aanduiding als bij punt 2.

Deze afvalstoffen vallen onder andere sectorplannen.

Sympany zamelt voor haar gemeentelijke opdrachtgevers het gescheiden textiel in, afkomstig van particulieren.
De afgelopen jaren is het afvalpercentage tussen het gescheiden ingeleverd textiel drastisch toegenomen. Komt dit wellicht door invoering van diftar, waarbij huishoudens betalen naar de hoeveelheid afval die wordt aangeboden dan wel het aantal keren dat afval wordt aangeboden.

Tegenover één kilogram afval tussen het textiel moet 5 kilogram goed textiel staan om het tot een positief resultaat te brengen. Afval tussen het textiel is niet geheel nieuw voor Sympany, maar er is helaas wel een duidelijke toename te zien. Om het gedoneerde textiel tegen vuil, viezigheid en nattigheid te beschermen is het van groot belang het in een gesloten plastic (vuilnis)zak aan te bieden.

Bron: http://lap3.nl/sectorplannen-lap3/sectorplannen/textiel/