Sympany is een nieuwe koers ingeslagen. Een koers die bijdraagt aan een duurzame wereld met behoud van grondstoffen en gericht is op maximaal hergebruik en recycling van textiel.

Het geld dat Sympany verdient, wordt geïnvesteerd in innovaties om de textielketen circulair te maken. Het doel is om al het textiel een nieuwe bestemming te geven door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Hierdoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.

Om de kringloop te sluiten moet de textielketen op de schop. Het huidige lineaire model van het verbruiken en uitputten van grondstoffen is onhoudbaar. De kwaliteit van het textiel dat op de markt komt neemt af en de kwantiteit neemt toe. Dit zorgt voor een onhoudbare druk op de productie van textiel en daarmee ook op het milieu.

Samen met overheden, bedrijven, gemeenten en inwoners zetten we in op een duurzame en circulaire textielketen. We hebben elkaar nodig; alleen kunnen we de verduurzaming niet voor elkaar krijgen.

Bestaande projecten in Afrika en India zullen worden afgerond, waarbij wij al onze verplichtingen zoals afgesproken nakomen. Er zullen alleen nieuwe projecten worden gestart die een bijdrage leveren aan het circulair maken van de textielketen.

Sympany geeft goed door, nu en in de toekomst.

Hartelijke groet,
Erica van Doorn directeur-bestuurder Sympany