jeansOp het eind van 2015 heeft Sympany verdere vorderingen meegemaakt op het gebied van de circulaire textieleconomie. Dit is ook nodig, want het aandeel niet-herdraagbaar textiel neemt verder toe. Ik kreeg bijvoorbeeld de eerste exemplaren uitgereikt van de truien die uit 100% gerecycled materiaal bestaan. Een dames- en een herenvariant onder de naam Wool2 van Creative City Lab. Sympany heeft dit initiatief van Ellen Mensink financieel mede mogelijk gemaakt.

Ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt om een denim-kwaliteit te laten maken waar een nog hoger percentage gerecyclede denim in is verwerkt dan afgelopen jaar (het percentage was 19%). Deze nieuwe zogenaamde “Red Light Denim” zal gedurende 2016 op de markt komen. Dat zal wederom een fraaie broek van Kings of Indigo opleveren. Met ReBlend hopen we begin 2016 met verbeterde garens mooie nieuwe producten te maken. Allemaal vernieuwende voorbeelden van het hoogwaardiger verwerken van niet-herdraagbaar textiel. Sympany neemt hierin een voortrekkersrol!

Een voortrekkersrol neemt Sympany ook bij de door haar gesteunde projecten in Afrika en India. Eind november bezocht ik onder andere textiel gerelateerde projecten die we steunen in DR Congo. Ik heb voormalig deelnemers aan onze textielvakopleidingen bezocht in hun winkels, die ze na afloop van de opleiding zijn gestart. Het doet goed te zien dat hun omstandigheden enorm zijn verbeterd. Je ziet dat ze de schooluitgaven voor hun kinderen kunnen betalen en dat er wordt gespaard om uitbreidingen te realiseren. Eén van hen had af en toe extra personeel in haar salon werken. Verder krijgen de contouren van een baanbrekend project in India vorm. We zullen de arbeidsomstandigheden en veilige werkomgeving voor Indiase mensen op een hoger plan brengen. Naar verwachting in een textielrecyclefabriek. In 2016 hierover meer nieuws!

Marc Vooges, directeur-bestuurder Sympany