Max Tailleur geldt in Nederland als de grondlegger van het charitatieve inzamelen van textiel. Hij was de eerste die kleding ging inzamelen om de opbrengst aan het goede doel te geven. In 1975 werd Stichting KICI opgericht met het doel om textiel in te zamelen voor een rechtvaardiger en duurzamere wereld. In 1986 werd Humana Nederland opgericht. De opbrengsten van het ingezamelde textiel gingen naar ontwikkelingsprojecten in Afrika. Het geld dat vrij komt door de inzameling van textiel werd aangevuld met fondsen vanuit bedrijven en overheden.

In 2015 fuseerden Humana en KICI en sinds dat moment wordt onder de naam Sympany verder gewerkt aan een betere balans tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie. Dit gebeurt door het inzamelen, sorteren en verkopen van circa 23,5 miljoen kilo textiel per jaar. De opbrengst van al deze activiteiten komen via stichting Sympany⁺ ten goede aan diverse projecten waarbij zelfredzaamheid en duurzaamheid centraal staan.

Bij het opzetten van acties, het uitvoeren van projecten en het sluiten van de kringloop van textiel werken we samen met tal van partijen.

Oude kledingcontainers van Humana in Kici voor de fusie