Sympany en Sympany⁺ worden bestuurd door Bas Holvast. Hij overlegt regelmatig met de Raad van Toezicht over het beleid. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en de te volgen koers van Sympany en Sympany⁺.

Graag stellen de leden van de Raad van Toezicht zich aan je voor. De statuten en reglementen van Sympany en Sympanyvind je hier.

Coen de Bruin

“Het hergebruiken van kleding heeft mij altijd aangesproken en gefascineerd. Sympany is in Nederland al jaren actief om kleding en schoeisel een tweede leven te geven door middel van het inzamelen van gebruikte kleding. De opbrengsten hiervan investeert Sympany+ aan textielgerelateerde bedrijven in derde wereldlanden die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van individuele medewerkers. Dit in de vorm van scholing en opleiding. Het hergebruik van textiel en de uiteindelijke besteding van de opbrengst spreken mij zeer aan. Ik heb na het afronden van mijn textielopleiding altijd met veel plezier in deze branche gewerkt. Dertig jaar lang heb ik een eigen bedrijf, du Pon en de Bruin bv later de DPDB groep, geleid. Deze onderneming houdt zich bezig met het ontwerpen en produceren van dames kleding voor het grootwinkelbedrijf. Mijn expertise en enthousiasme wil ik dan ook graag inzetten voor dit mooie bedrijf Sympany.”

Cor Brockhoven

“Kledinginzameling is actueler dan ooit. Juist in deze tijd beseffen veel mensen dat spullen vaak een tweede leven kunnen krijgen. En tegelijkertijd kunnen we kleding die niet meer wordt gedragen, vervezelen en er nieuwe stoffen van maken. Ik ben onder de indruk wat je kunt bereiken met kledinginzameling en hoeveel goede projecten je wel niet kunt steunen met het geld dat kleding oplevert. En dan weten we dat een deel van de kleding gewoon bij het afval gaat, dus er is nog veel te doen. Door mijn ervaring met marketing, communicatie en duurzaam ondernemen, onder andere bij Enexis, kan ik Sympany en Sympany⁺ helpen nog beter te worden. Als lid van de Raad van Toezicht draag ik daar graag aan bij.”

Anton Franken

In de wereld eindigen miljarden kilo’s textiel en kleding op de vuilstort. Hergebruik van materiaal bespaart miljarden kilo’s aan CO2 uitstoot en water. Ook in Nederland kunnen we hierin nog flinke stappen zetten. Sympany vervult hierin een belangrijke rol. Het mooie is dat dit Sympany niet alleen een bijdrage levert aan een duurzame maatschappij maar ook nog projecten financiert die maatschappelijk zeer verantwoord zijn. Ik ben lid van de Raad van Toezicht geworden omdat de termen “duurzaamheid”, “zelfredzaamheid” en “innovatie” mij bijzonder aanspreken in de visie en missie van Sympany. Met deze termen voel ik mij professioneel als persoonlijk erg betrokken. Ik hoop met mijn bijdrage in de Raad van Toezicht weer een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij.

Rik Plomp

“De grote ontwikkelingen in de wereld zoals bevolkingsgroei en een toenemende schaarste aan grondstoffen maken een nieuw economisch model noodzakelijk. Een verandering naar een model waarbij het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelt, is een onderdeel hiervan. Door de inzameling van kleding en het op diverse manieren hergebruiken hiervan, draagt Sympany zijn steentje bij in de textielketen. En dat wordt ook nog gecombineerd met het ondersteunen van goede doelen en projecten in diverse landen. Voor mij meer dan genoeg redenen om mijn kennis en ervaring in te zetten in de Raad van Toezicht van beide stichtingen.”

Anouk Talitsch 

“Sympany en Sympany⁺ zijn bijzondere stichtingen. Door het inzamelen van textiel brengt Sympany veel belangrijke zaken tot stand: een bijdrage aan de duurzaamheid door hergebruik en innovatieve toepassingen van textiel, en het deelnemen aan de participatiemaatschappij door een werkplek te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de sorteercentra. En Sympany⁺ stimuleert economische zelfstandigheid van mensen door mooie projecten in Afrika te steunen.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen-plus!

Beide stichtingen leveren dus met recht een ‘contribution to society’. Ik ben er trots op om daar een bijdrage aan te mogen leveren via de Raad van Toezicht.”

Anne Koning 

“Waarom textiel verbranden als het hergebruikt kan worden? Gooi je oude textiel in de bak van stichting Sympany voor hergebruik of verwerking ervan. Dat is goed voor het milieu, levert werk op aan de onderkant van de arbeidsmarkt én de financiële opbrengst gaat naar Sympany⁺, de stichting die geld geeft aan projecten in ontwikkelingslanden om mensen economisch zelfstandig te maken. Ik vind het mooi om daar een bijdrage aan te leveren als lid van de Raad van Toezicht.”