Sympany is een sociaal ondernemer. Onze missie is bijdragen aan een rechtvaardige duurzame wereld. Dit doen wij door middel van het inzamelen, sorteren en verkopen van textiel.  Elk jaar geven we circa 23 miljoen kilo kleding en overig textiel een tweede leven. Het wordt opnieuw gedragen of gerecycled tot nieuwe producten. De netto opbrengst gaat naar onze projecten in DR Congo, Ethiopië, Malawi, Angola en India die zelfredzaamheid en duurzaamheid nastreven met een focus op de textielindustrie.

Visie

Ons werk zorgt voor een betere wereld waar mensen kansen pakken om zelfredzaam te worden en oog hebben voor duurzaam ondernemen.

Missie

Onze missie is om door middel van onze dagelijkse werkzaamheden en onze projecten bij te dragen aan een rechtvaardige duurzame wereld.

Door overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden worden mensen zelfredzaam. Bij elk project gaan we zorgvuldig om met het milieu. Onze projecten zijn efficiënt en effectief: jaren later bestaat er nog een blijvend effect.

Vrouwen volgen een vakopleiding tot naaister in DR Congo