Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. De opbrengst die we genereren door het inzamelen, sorteren en verkopen van textiel zetten we in om mensen uit kansarme situaties te helpen. Elk jaar geven we circa 23,5 miljoen kilo kleding en overig textiel een tweede leven. Het wordt opnieuw gedragen of gerecycled tot nieuwe producten. Daarbij zorgen we voor werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle kleding wordt verkocht. De opbrengst gaat via de gelieerde stichting Sympany⁺ naar projecten in DR Congo, Malawi, Angola en India die zelfredzaamheid en duurzaamheid nastreven met een steeds sterkere focus op de textielindustrie. We willen boeren leren om meer uit hun grond te halen zonder extra belasting voor de omgeving. We leiden studenten op in praktische beroepen als naaister en houden bij alles wat we doen de balans tussen mens, milieu en meerwaarde in de gaten.

Visie

Ons werk zorgt voor een betere wereld waar mensen kansen pakken om zelfredzaam te worden en oog hebben voor duurzaam ondernemen.

Missie

Door overdracht van kennis en het aanleren van vaardigheden worden mensen zelfredzaam. Bij elk project gaan we zorgvuldig om met het milieu. Onze projecten zijn efficiënt en effectief: jaren later bestaat er nog een blijvend effect. We geven in principe dan ook niets zo maar weg, omdat is gebleken dat dit alleen tijdelijke effecten genereert.

Vrouwen volgen een vakopleiding tot naaister in DR Congo