Recent was Sympany aanwezig bij de Pressure Cooker | Open Lab #Textiel bij Cirkellab. De Pressure Cooker sessie is een brainstormsessie waarbij professionals met elkaar komen tot concrete oplossingen en acties voor moeilijke vraagstukken. In het geval van textielrecycling is dat het creëren van meerwaarde voor de ondersoorten, het niet opnieuw te dragen textiel. Iets waar Sympany ook al lange tijd veel aandacht voor heeft en in investeert. Op dit moment worden deze ondersoorten nog voornamelijk gedowncycled tot bijvoorbeeld isolatiemateriaal of dashboardvulling. Dit heeft tot resultaat een waardevermindering van het materiaal. Het doel is nu om een meerwaarde voor deze categorie te creëren (zowel economisch, ecologisch als sociaal). De uitkomsten van de brainstormsessies zijn vervolgens in een pitch gepresenteerd in de aansluitende Open Lab sessie, waar ook inspirerende voorbeelden en initiatieven ter inspiratie voor de aanwezigen werden gepresenteerd rondom ‘circulair textiel’ door ReBlend, Circuwear by Outfit, PLANQ en Brightloops. Aansluitend was gelegenheid om ideeën met elkaar uit te wisselen om tot slot te komen tot circulaire kansen voor de recycling van de textielondersoorten. Meer lezen: http://www.cirkellab.nl/2017/03/31/blog-wie-gaat-er-voor-een-textielpapje/