Malawi is één van de armste landen van de wereld. Er is een groot tekort aan vaklieden die voor een baas of zelfstandig een vak kunnen uitoefenen. Door het bieden van de schoenmakersopleiding kunnen jongeren vaardigheden aanleren waardoor ze zelfredzaam worden.

203 studenten behalen hun (geaccrediteerde) certificaat. De opleiding stelt hen in staat om voor een bedrijf het schoenmakersvak uit te voeren of zelfstandig aan de slag te gaan. Na het afstuderen volgen we de studenten om de impact van de opleiding te meten.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met DAPP Malawi. Deze organisatie heeft sinds 1997 de Mikolongwe vakschool, sindsdien zijn minstens 8500 jongeren afgestudeerd.

De studenten volgen een opleiding aan de Mikolongwe vakschool. Ze kiezen voor de verkorte opleiding van 6 maanden of de volledige van 1 jaar.  Binnen de opleiding komen naast de vaardigheden die nodig zijn voor een schoenmaker en –lapper, ondernemerschap, rekenen en taal aan bod.

Details project

Doel van het project:

203 studenten behalen hun (geaccrediteerde) certificaat. De opleiding stelt hen in staat om voor een bedrijf het schoenmakersvak uit te voeren of zelfstandig aan de slag te gaan. Na het afstuderen volgen we de studenten om de impact van de opleiding te meten.

Duur van het project:

3 jaar

Startdatum:

1 juli 2017

Voortgang van het project

60%