Maarten van Renssen, senior adviseur Inzameling & Recycling bij Sympany, heeft een artikel geschreven over sectorplan 5 van het Landelijke Afvalbeheerplan 3 (Lap3).  Dit artikel is geplaatst op de website van Afval Online. Hieronder kan je het eerste deel van het artikel lezen.

Enigszins zorgwekkend. Dat is hoe Maarten van Renssen van Sympany sectorplan 5 van het Landelijke Afvalbeheerplan 3 (Lap3) duidt. “We beginnen gewoon weer van voor af aan.”

Maarten van Renssen.jpg

Textiel is een van de zeven prioritaire materiaalstromen in het Ketengericht Afvalbeleid en had als richtinggevende doelstelling om 20 procent vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. De in dit kader gesloten ‘Green Deal Duurzame Inzameling Textiel’ die in juni 2016 is afgerond, heeft haar hoofddoel – 50 procent minder textiel in het restafval – echter niet bereikt.

Volgens Maarten van Renssen, senior adviseur Inzameling & Hergebruik bij Sympany, vormt deze voorgeschiedenis aanleiding om in het Lap3 extra aandacht aan textiel te besteden. Maar na het lezen van de inspraakversie is hij teleurgesteld. “Helaas kom ik hier in het Sectorplan bitter weinig over tegen. Wel lees ik dat textiel in het Vang-programma is opgenomen en dat “een eerste stap in de ketenaanpak het formuleren van een wensbeeld voor de keten in de toekomst met bijbehorende doelstellingen” zal zijn. Bij mij komt deze, overigens bijzonder cryptische, zinsnede over als ‘we beginnen gewoon weer van voor af aan.’

Lees hier de rest van het artikel

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather