Wat voor soort bedrijf is Sympany?
Sympany is een sociaal ondernemer. Onze missie is bijdragen aan een rechtvaardige duurzame wereld. Dit doen wij door middel van het inzamelen, sorteren en verkopen van textiel. Met de netto opbrengt steunen wij projecten in India, Malawi, DR Congo, Angola en Ethiopië. Deze projecten bieden kansen aan mensen binnen de textielsector om hun zelfredzaamheid te verbeteren op duurzame wijze. Naast kledinginzameling werven we op andere manieren om onze projecten te financieren. Onder andere door middel van crowdfunding en subsidies van Buitenlandse Zaken. https://www.sympany.nl/over-sympany/
Wat is een sociale onderneming?
Een sociale onderneming is een onderneming waar de maatschappelijke missie voorop staat. Een sociale onderneming levert net als elke andere onderneming een product of dienst. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel. Het is een middel om de missie te bereiken. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke waarde creëren.
Welk textiel mag er in de containers?
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook versleten kleding en huishoudelijk textiel. Zorg wel dat het schoon en droog is en dat schoenen aan elkaar gebonden zijn.
Wat doet Sympany aan social return?
In onze sorteercentra in Assen, Eindhoven, Harderwijk, Utrecht geven wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan.
Heeft Sympany politieke of religieuze achtergronden?
Nee. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden en handelt altijd vanuit een politiek neutraal standpunt.
Hoe is Sympany ontstaan?
Sympany is opgericht uit de organisaties KICI en Humana. De reden was om te groeien en op die manier een betere positie in te nemen in de aanbestedingsmarkt binnen de textielinzameling
Wat gebeurt er met mijn kleding?
Sympany haalt het ingezamelde textiel op via textielcontainers, bedrijfsdonaties en huis-aan-huis inzamelingen. Dit ingezamelde textiel gaat naar één van onze sorteercentra in Nederland, waar het van restafval wordt ontdaan. Hierna blijft er ongeveer 60% herdraagbaar textiel en 40% recyclebaar textiel over. Vervolgens wordt het op kwaliteit gesorteerd. Het herdraagbare textiel wordt verkocht en het niet herdraagbare gedeelte gaat naar recycling. https://www.sympany.nl/wat-doen-we/wat-doet-sympany-met-textiel/
Wat gebeurt er met het herdraagbare textiel?
Het herdraagbare ingezamelde textiel wordt verkocht aan onze (inter)nationale partners. De netto opbrengst uit de verkoop van dit textiel gaat naar de Sympany⁺ projecten. Deze partners verkopen de kleding in hun tweedehands winkels en hanteren een twee wekencyclus met prijsverval. Hiermee maken wij kwalitatief goede gebruikte kleding toegankelijk voor iedereen toegankelijk. De verkoop van kleding in deze landen speelt in op de vraag van de consument en creëert daarbij werkgelegenheid. Er is geen sprake van marktverstoring.
Wat gebeurt het met het recyclebare textiel?
Het recyclebare textiel, wordt als grondstof ingezet voor diverse producten. Het textiel wordt grotendeels verwerkt tot poetslappen en isolatiemateriaal (downcycling). Sympany heeft als doelstelling om recyclebaar textiel hoogwaardiger in te zetten (upcycling). Dit doen wij onder ander door er akoestische panelen van te maken en door middel van vervezelen nieuwe garen te spinnen waar nieuwe stof van gemaakt wordt om er nieuwe kleding van te maken.
Hoeveel sorteerbedrijven heeft Sympany?
Sympany heeft vier sorteerbedrijven: Utrecht, Harderwijk, Assen en Eindhoven
Waar zamelt Sympany in?
Wij zamelen in ongeveer 135 gemeenten in. We zamelen dus niet in heel nederland in. Iedere gemeente schrijft een aanbesteding uit waar je met andere partijen een voorstel voor indient. Om die reden zijn er in verschillende gemeenten verschillende textielinzamelaars. Kijk voor een container van Sympany op https://www.sympany.nl/vind-een-container/
Wat is Sympany⁺?
Sympany⁺ is de stichting binnen Sympany waar de netto opbrengst van de kledinginzameling terechtkomt. Sympany⁺ managet en monitort de projecten. Daarnaast werft deze afdeling extra fondsen voor de projecten.
Met wie werken jullie samen in die landen?
We hebben 23 projecten in 5 landen; Malawi, DR Congo, Angola, Ethiopië en India. De projecten worden uitgevoerd in samenwerking met lokale partnerorganisaties en bedrijven.
Hoe wordt de kwaliteit van Sympany beheerd en gecontroleerd?
Sympany heeft de volgende certificeringen: - ISO normen 9001 kwaliteit - ISO 14001 milieu - Certificeringsregeling Herwinning Textiel van de VHT voor een geoptimaliseerd sorteerproces. - CBF keurmerk - het certificaat Partos 9001 (sectorspecifieke toepassing voor ontwikkelingssamenwerking). Deze certificeringen waarborgen de kwaliteit van alle activiteiten en projecten die Sympany en Sympany⁺ uitvoeren.
Aan welke landen verkopen jullie kleding?
Wij verkopen onze kleding aan (Oost)Europese landen en aan vier landen in Afrika; Malawi, Zambia, DR Congo en Angola.
Waarom is Sympany uniek in de markt?
De gehele netto opbrengst van Sympany gaat naar de textiel gerelateerde projecten in India en Malawi, Zambia, DR Congo en Angola. Het niet herdraagbare textiel gaat naar recycling. Bij Sympany wordt al het ingeleverde textiel gebruikt.
Waarop selecteren jullie de projecten?
Wij richten ons hoofdzakelijk op projecten die de textiel waardeketen verbeteren en verduurzamen. Deze projecten bieden kansarme mensen mogelijkheden om hun zelfredzaamheid te verbeteren op duurzame wijze. Sympany⁺ richt zich op drie specifieke thema’s, te weten textiel, beroepsopleidingen en economische ontwikkeling. Voor de uitgebreide informatie over de project criteria ga je naar: http://www.sympany.nl/projecten/projectselectie-criteria/
Waarom wordt de kleding verkocht?
De verkoop van de kleding is een middel om onze projecten te financieren. Wij steunen deze projecten omdat we willen bijdragen aan een rechtvaardige duurzame wereld. Daarnaast spelen wij in op de vraag en aanbod. Wij geven geen kleding weg. Er is een specifieke vraag naar onze gesorteerde tweedehands kleding. Wij leveren zoals iedere sociaal ondernemer een dienst; het inzamelen en sorteren van kleding. Dat is het businessmodel van Sympany. De opbrengt gaat naar de projecten.
Welke invloed heeft de verkoop van onze kleding op de lokale markt in Afrika?
In de vier landen waar wij het DRCongo; Malawi; Angola en Zambia. Met betrekking tot deze landen hebben we recht van spreken en weten we waar we het over hebben. Deze vier landen hebben de grenzen niet dichtgedaan en we kunnen onderbouwen waarom het de lokale markt niet benadeelt en wat de positieve gevolgen zijn van onze kledingverkoop. Over de andere 50 landen kunnen wij geen uitspraak doen.
Wat doet Sympany met het afval dat in de containers belandt?
Alles wat geen textiel is, is huishoudelijk restafval. Het enige textiel dat bij ons in het restafval belandt is het textiel dat vies is en dat nergens meer voor gebruikt kan worden. Al het andere textiel wordt verkocht aan partners of gaat naar recycling. Helaas bevindt zich een groot percentage huishoudelijk restafval tussen de ingezamelde kleding. Het is van groot belang dat burgers het huishoudelijke afval goed scheiden en dus ook het textiel. Na het ontdoen van afval blijft er 60% herdraagbaar textiel over en 40% recyclebaar textiel
Wat doet Sympany aan recycling?
Het niet herdraagbare textiel wordt als grondstof ingezet voor diverse producten. Het textiel wordt grotendeels verwerkt tot poetslappen en isolatiemateriaal (downcycling). Sympany heeft als doelstelling om recyclebaar textiel hoogwaardiger in te zetten (upcycling). Dit doen wij onder ander door er akoestische panelen van te maken en door middel van vervezelen nieuwe garen te spinnen waar nieuwe stof van gemaakt wordt om er nieuwe kleding van te maken. Sympany is mede-eigenaar van VRK Akoestisch en van Khaloom, twee bedrijven die zich bezighouden met de productie van gerecycled materiaal of het verwerken van gerecycled materiaal.
Ik ben pers/journalist/media en wil graag in contact komen met Sympany, kan dat?
Ja neem contact op met de communicatie medewerker Sanne de Lorme - s.delorme@sympany.nl - 030-6568744
Ik heb een vraag die niet in de FAQ staat. Met wie kan ik contact opnemen?
Mail naar info@sympany.nl of bel met 030-657009