We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Keurmerken en certificeringen

Sympany is een betrouwbare en professionele organisatie

We besteden veel aandacht aan professionele, transparante en veilige processen. Dat laten we regelmatig door instanties controleren. Wij zijn een professionele en betrouwbare partner om mee samen te werken. We voldoen aan de internationale normen voor kwaliteit- en milieumanagement. 

Sympany (Utrecht) heeft de volgende keurmerken en certificeringen:

 • ISO normen 9001 kwaliteit; deze certificering is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces  en met deze certificering borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat we ons product goed kunnen aanbieden.
 • ISO normen 14001 milieu; deze certificering maakt inzichtelijk dat Sympany haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu en dat we daadwerkelijk voldoen aan de milieuwetgeving die van toepassing is in deze branche.
 • KIWA Certificaat Herwinning Textiel van de VHT voor een geoptimaliseerd sorteerproces; hiermee tonen we aan dat we voldoen aan relevante wet- en regelgeving en dat we werken aan het inzichtelijk maken van de herkomst van ingezameld textiel.

 

                                      

https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

 

Sympany+ (Utrecht) beschikt over het CBF keurmerk, het certificaat Partos 9001 (sectorspecifieke toepassing voor ontwikkelingssamenwerking), ISO 9001 en ISO 14001.

 

Sympany en Sympany+ zijn beide erkend als ANBI stichtingen, wat betekent dat iedereen (tot een zeker bedrag) belastingvrij kan doneren. Voor de volledigheid vind je hierbij een link naar alle voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen.

 

                 

 

CBF Bijlage 

Gedragscode

Arbobeleid

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beleid van Sympany; het arbobeleid is een onderdeel van dit beleid.

Het arbobeleid van Sympany heeft betrekking op de medewerkers van de organisatie en hen die werken onder het gezag van de organisatie. De arboregelgeving geldt ook voor bijzondere doelgroepen (b.v. thuis- en telewerkers, uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers). Voor kwetsbare groepen (b.v. jongeren onder de 18 jaar, ouderen, zwangere vrouwen) zijn er aanvullende regels. Sympany volgt de wettelijke regels en voorschriften op dit gebied. De volgende algemene uitgangspunten gelden:

 • de zorg voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers en hen die werken onder het gezag van de organisatie;
 • het belang van een ongestoorde voortgang van het werkproces;
 • het voldoen aan kwaliteitseisen voor de inzameling, de productie en de overige werkzaamheden;
 • het voldoen aan de richtlijnen en normen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving;

In onze beleidsverklaring worden diverse elementen beschreven en waar wenselijk aangegeven wie verantwoordelijk is, en welke procedures worden gevolgd.

Klachten

Sympany neemt zijn verantwoordelijkheid. We nemen klachten serieus en hebben hiervoor een klachtenprocedure. Een ingericht proces van aanname tot de verwerking van de klacht. Heeft u een klacht, dien deze dan schriftelijk in of vul dit formulier in.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Bekijk de reis van jouw T-shirt