Wie is Sympany?

Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens, milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie.

Waar mogelijk werken we samen met sociale werkplaatsen in heel Nederland. Zo bieden we kansen en werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven namelijk dat zelfredzaamheid belangrijk is voor het individu en de maatschappij als geheel. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we mee samen werken, zijn onmisbaar voor ons. Net als jij, of je ons steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij jou kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen.

De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen, ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt textiel.

De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid bevorderen.

Medewerker Sympany in een sorteercentrum van Sympany
Vrouw met een vakopleiding van Sympany