We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Sympact: impactvolle en circulaire oplossingen voor niet-herdraagbaar textiel.

Met Sympact start Sympany een nieuw duurzaam initiatief om tot circulaire schaalbare en daardoor meer impactvolle oplossingen te komen voor niet –herdraagbare textielstromen. De oprichting van Sympact onderschrijft de strategiewijziging waar Sympany een jaar geleden voor heeft gekozen: bijdragen aan een duurzame textiel wereld  waar behoud van grondstoffen en het voorkomen van verspilling van veelal schaarse grondstoffen centraal staat.

Textielinzameling staat zowel economisch als vanuit duurzaamheidsperspectief sterk onder druk. Slechts een klein gedeelte niet-herdraagbaar textiel dat sympany inzamelt kan op dit moment worden verwerkt. Met Sympact investeert Sympany in een oplossing om deze stroom op grote schaal te recyclen in een circulair product.

 

Textiel wordt verwerkt tot een niet-textielproduct dat bijvoorbeeld geschikt is voor de bouw sector of voor gebruik in de publieke ruimte. Het ideaal blijft om niet-herdraagbaar textiel tot nieuw textiel te verwerken. Echter deze (experimentele) toepassingen zijn nog niet op schaal in te zetten. Bovendien is een groot deel van het niet-herdraagbaretextiel een mix van vele verschillende materialen die niet eenvoudig (en kostenefficiënt) te scheiden zijn. De toepassingen waar Sympact zich op richt kenmerkt zich doordat deze wel de diversiteit aan materialen aan kunnen. Sympact is een initiatief dat is ontstaan in samenwerking met Pals Brust en Michel Walstock, beiden met ruime ervaring in de textiel en duurzame  post- en pre consumer recycling initiatieven.

 

Sympany’s grote doel is een wereld waarin alle stof grondstof blijft door de levenscyclus te verlengen of te verwerken tot een nieuwe grondstof. Transparantie over wat, hoe en waarom ze te werk gaan, is daarbij een belangrijke pijler. Samen met overheden, bedrijven, gemeenten en inwoners wordt ingezet op een duurzame en circulaire textielketen. Sympany blijft een stichting zonder winstoogmerk. Het geld dat Sympany verdient, is nodig om de inzameling te bekostigen. De netto opbrengst wordt geïnvesteerd in innovaties om de textielketen circulair te maken.

 

Bekijk de website van Sympact voor meer informatie: Sympact

Bekijk de reis van jouw T-shirt