We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Team Sympany

Samen voor één missie. Want samen werken we aan het behoud van grondstoffen

Medewerkers Raad van toezicht

Coen de Bruin

Coen de Bruin

“Het hergebruiken van kleding heeft mij altijd aangesproken en gefascineerd. Sympany is in Nederland al jaren actief om kleding en schoenen een tweede leven te geven door middel van het inzamelen van gebruikte kleding. De opbrengst wordt gebruikt om een circulaire textielketen te bevorderen. Het hergebruik van textiel en de uiteindelijke besteding van de opbrengst spreken mij zeer aan. Ik heb na het afronden van mijn textielopleiding altijd met veel plezier in deze branche gewerkt. Dertig jaar lang heb ik een eigen bedrijf, du Pon en de Bruin bv later de DPDB groep, geleid. Deze onderneming houdt zich bezig met het ontwerpen en produceren van dames kleding voor het grootwinkelbedrijf. Mijn expertise en enthousiasme wil ik dan ook graag inzetten voor dit mooie bedrijf Sympany.”

Anton Franken

Anton Franken

Sympany zamelt jaarlijks een indrukwekkende hoeveelheid kilo’s kleding en schoenen in. Het zou zo mooi zijn als Sympany er voor kan zorgen dat elke vezel van al die miljoenen kilo’s weer opnieuw duurzaam hergebruikt kan worden op welke wijze dan ook. Daar werkt Sympany hard aan, maar Sympany doet meer. Wat ik zo goed vind, is dat Sympany elke Euro die verdiend wordt, ook weer opnieuw investeert in het bevorderen van een wereld zonder afval. Die investeringen gaan wat mij betreft niet alleen om techniek en economie, maar vooral ook om mensen, hun gedrag en hun ontwikkeling. De combinatie van innovatie en doelstellingen om een circulaire samenleving te creëren maakt het voor mij zo interessant om deel uit te maken van de Raad van Toezicht. Dat sluit mooi aan bij mijn persoonlijke interesse als mijn professionele ervaring en kennis. Ik hoop zo ook een klein beetje bij te dragen aan het behoud van onze mooie planeet.

Rik Plomp

Rik Plomp

De grote ontwikkelingen in de wereld zoals bevolkingsgroei en een toenemende schaarste aan grondstoffen maken een nieuw economisch model noodzakelijk. Een verandering naar een circulair model waarbij het hergebruik van grondstoffen een belangrijke rol speelt, is een onderdeel hiervan. Door de inzameling van textiel en het op diverse manieren hergebruiken hiervan, draagt Sympany zijn steentje bij aan deze ontwikkeling in de textielketen. Daarnaast draagt Sympany actief bij aan nieuwe initiatieven in de keten die deze circulaire economie verder ontwikkelen. Ik ben mijn hele werkzame leven al actief in de financiële sector. De kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan zet ik graag in voor de Raad van Toezicht en de auditcommissie. Hiermee kan ik een bijdrage leveren aan een goed lang termijn financieel beleid en het beoordelen van de diverse investeringen die Sympany nu en in de toekomst doet.

Albert Jaap van Santbrink

Albert Jaap van Santbrink

Er wordt oneindig veel kleding geproduceerd. Wereldwijd is nog weinig oog voor een duurzame productie en wordt nog maar een klein percentage hergebruikt. Er wordt in veel gevallen roofbouw gepleegd op mens en milieu. Vanuit mijn werk voor internationale organisaties weet ik hoe ongelijkwaardig de belangen van merken, fabrieken en arbeiders zijn. Als organisatieadviseur help ik bedrijven te kiezen voor een duurzame aanpak en te werken vanuit maatschappelijke waarden. Er is op veel vlakken een grote behoefte aan een eerlijke en duurzame werkwijze. Ook de textiel- en kledingketen kan duurzamer en meer circulair, met aandacht voor mens en milieu. Bedrijven die hiervoor kiezen zijn vaak heel succesvol. Sympany is zo’n bedrijf. Sympany levert een belangrijke bijdrage aan het proces van inzamelen en hergebruik van kleding en werkt aan innovaties. Samen met andere organisaties wil zij het systeem veranderen. Deze ambitie van Sympany om zaken structureel te verbeteren en te veranderen spreken mij bijzonder aan. Als toezichthouder draag ik graag bij aan de ambitie om de textiel en kledingindustrie meer duurzaam en circulair te maken.

Anouk Talitsch

Anouk Talitsch

“Sinds maart 2015 ben ik als lid van de raad van toezicht betrokken bij Sympany. Vanaf mijn eerste kennismaking was ik onder de indruk van de hoeveelheden textiel die worden ingezameld, opgeslagen en verwerkt, het logistieke proces daar omheen en de gedrevenheid van de medewerkers.
Hoezeer het ook voor de hand ligt om textiel te hergebruiken, het blijkt in de praktijk nog niet op grote schaal te gebeuren. Daarom ben ik zeer trots op Sympany dat zij een relevante bijdrage levert aan de circulariteit van de textielketen. Van de bewustwording dat geen textiel in de prullenmand moet belanden, tot de betrokkenheid bij hoogwaardige chemische processen die leiden tot hergebruik.
Als advocaat ben ik in het dagelijks leven professioneel betrokken bij bedrijven die met veranderingen te maken hebben. Bij Sympany kan ik dat vanuit het maatschappelijke perspectief mee helpen vormgeven. Ik zet mij met veel plezier in voor deze sympathieke organisatie met een groot maatschappelijk relevant doel.

Angélique Koopmans

Angélique Koopmans

“Als oprichter van een productiebedrijf in maatkleding weet ik dat er niet genoeg natuurlijke hulpbronnen zijn om aan de wol-, zijde of katoenvraag te voldoen. Dat betekent dat we op een meer verantwoorde manier met de productie en levenscyclus van kleding moeten omgaan en moeten nadenken hoe we de kledingketen circulair krijgen.
Met mijn achtergrond in strategie en innovatie denk ik graag mee hoe het anders kan. En hoe interessant is het om te zien dat Sympany zich met het inzamelen van textiel inzet op hergebruik van kleding en op innovatieve recycling van stoffen zodat deze door vervezeling een nieuwe toepassing krijgen en tevens onderzoekt hoe er weer opnieuw stoffen van geweven kunnen worden. Kijk dan is de textielketen daadwerkelijk circulair. Dat is fantastisch. Daar geloof ik in. En daarom vind ik het geweldig dat ik als lid van de Raad van Toezicht daar een bijdrage aan mag leveren

Bekijk de reis van jouw T-shirt