We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Team Sympany

Samen voor één missie. Want samen werken we aan het behoud van grondstoffen

Medewerkers Raad van toezicht Sympany team Eindhoven

Coen de Bruin

Coen de Bruin

“Het hergebruiken van kleding heeft mij altijd aangesproken en gefascineerd. Sympany is in Nederland al jaren actief om kleding en schoenen een tweede leven te geven door middel van het inzamelen van gebruikte kleding. De opbrengst wordt gebruikt om een circulaire textielketen te bevorderen. Het hergebruik van textiel en de uiteindelijke besteding van de opbrengst spreken mij zeer aan. Ik heb na het afronden van mijn textielopleiding altijd met veel plezier in deze branche gewerkt. Dertig jaar lang heb ik een eigen bedrijf, du Pon en de Bruin bv later de DPDB groep, geleid. Deze onderneming houdt zich bezig met het ontwerpen en produceren van dames kleding voor het grootwinkelbedrijf. Mijn expertise en enthousiasme wil ik dan ook graag inzetten voor dit mooie bedrijf Sympany.”

Albert Jaap van Santbrink

Albert Jaap van Santbrink

Er wordt oneindig veel kleding geproduceerd. Wereldwijd is nog weinig oog voor een duurzame productie en wordt nog maar een klein percentage hergebruikt. Er wordt in veel gevallen roofbouw gepleegd op mens en milieu. Vanuit mijn werk voor internationale organisaties weet ik hoe ongelijkwaardig de belangen van merken, fabrieken en arbeiders zijn. Als organisatieadviseur help ik bedrijven te kiezen voor een duurzame aanpak en te werken vanuit maatschappelijke waarden. Er is op veel vlakken een grote behoefte aan een eerlijke en duurzame werkwijze. Ook de textiel- en kledingketen kan duurzamer en meer circulair, met aandacht voor mens en milieu. Bedrijven die hiervoor kiezen zijn vaak heel succesvol. Sympany is zo’n bedrijf. Sympany levert een belangrijke bijdrage aan het proces van inzamelen en hergebruik van kleding en werkt aan innovaties. Samen met andere organisaties wil zij het systeem veranderen. Deze ambitie van Sympany om zaken structureel te verbeteren en te veranderen spreken mij bijzonder aan. Als toezichthouder draag ik graag bij aan de ambitie om de textiel en kledingindustrie meer duurzaam en circulair te maken.

Angélique Koopmans

Angélique Koopmans

“Als oprichter van een productiebedrijf in maatkleding weet ik dat er niet genoeg natuurlijke hulpbronnen zijn om aan de wol-, zijde of katoenvraag te voldoen. Dat betekent dat we op een meer verantwoorde manier met de productie en levenscyclus van kleding moeten omgaan en moeten nadenken hoe we de kledingketen circulair krijgen.
Met mijn achtergrond in strategie en innovatie denk ik graag mee hoe het anders kan. En hoe interessant is het om te zien dat Sympany zich met het inzamelen van textiel inzet op hergebruik van kleding en op innovatieve recycling van stoffen zodat deze door vervezeling een nieuwe toepassing krijgen en tevens onderzoekt hoe er weer opnieuw stoffen van geweven kunnen worden. Kijk dan is de textielketen daadwerkelijk circulair. Dat is fantastisch. Daar geloof ik in. En daarom vind ik het geweldig dat ik als lid van de Raad van Toezicht daar een bijdrage aan mag leveren.”

Anton Franken

Anton Franken

Sympany zamelt jaarlijks een indrukwekkende hoeveelheid kilo’s kleding en schoenen in. Het zou zo mooi zijn als Sympany er voor kan zorgen dat elke vezel van al die miljoenen kilo’s weer opnieuw duurzaam hergebruikt kan worden op welke wijze dan ook. Daar werkt Sympany hard aan, maar Sympany doet meer. Wat ik zo goed vind, is dat Sympany elke Euro die verdiend wordt, ook weer opnieuw investeert in het bevorderen van een wereld zonder afval. Die investeringen gaan wat mij betreft niet alleen om techniek en economie, maar vooral ook om mensen, hun gedrag en hun ontwikkeling. De combinatie van innovatie en doelstellingen om een circulaire samenleving te creëren maakt het voor mij zo interessant om deel uit te maken van de Raad van Toezicht. Dat sluit mooi aan bij mijn persoonlijke interesse als mijn professionele ervaring en kennis. Ik hoop zo ook een klein beetje bij te dragen aan het behoud van onze mooie planeet.

Armand van de Laar

Armand van de Laar

“Met veel plezier zet ik mijn kennis en ervaring in voor Sympany. Dat doe ik vanuit het perspectief van financiën, duurzaamheid, en de relatie van Sympany met politiek en overheden. Die overheden heb ik op verschillende manieren leren kennen. Als ambtenaar op een ministerie, als adviseur bij de provincie en nu als bestuurder bij een gemeente. Als wethouder hield ik me bezig met circulariteit en de manier waarop we afval zo veel mogelijk als grondstof gebruiken. Die transitie is deels technisch, maar moet zich ook voltrekken op het vlak van overtuigingen en gedrag. Op beide gebieden kan Sympany een impact hebben. Mijn moeder was coupeuse en nam mij vaak mee naar de markt waar zij stoffen zocht voor klanten. Niet alleen heb ik zo de liefde voor textiel met de paplepel ingegoten gekregen, maar ook de waarde van kwaliteit, van geld en zorgzaam omgaan met je spullen. Waarden die ik nog steeds met mij meedraag, ook in deze rol van toezichthouder bij Sympany.”

Felix Verschuren

Felix Verschuren

“De kledingindustrie heeft de twijfelachtige eer een van de meest vervuilende industrieën in de wereld te zijn. Meer dan de helft van het textiel dat wordt weggedaan eindigt in de afvalbak en daarmee dus in de verbrandingsoven. Het overige krijgt een tweede leven of wordt gerecycled. Sympany is een bedrijf dat bijdraagt aan het circulair maken van de keten en het terugdringen van het verbranden van textiel als reststroom. Het is mooi om te zien hoe Sympany investeert in technieken om textiel te kunnen hergebruiken.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als CFO van een internationale onderneming in de recycling. Dit bedrijf wint door middel van speciale zelfontwikkelde scheidingsinstallaties ferro en non-ferro metalen uit afvalresten. Hierdoor krijgen de teruggewonnen metalen een tweede leven en kan deze afvalstroom verder worden opgewerkt tot hoogwaardige grondstof. Met mijn financiële kennis en branche ervaring wil ik een bijdrage leveren aan het succes van Sympany en daarmee aan een betere wereld.”

Sophie Zwartkruis-Bakker

Sophie Zwartkruis-Bakker

“Als maatschappij zitten we in een ingrijpende transitie naar een circulaire samenleving met een ander consumptiepatroon. Sympany speelt hierin een voortrekkersrol door haar netwerk en kennis in te zetten voor een duurzaam gebruik van textiel en textielgrondstoffen. Niet alleen door het inzamelen en op innovatieve wijze verwerken van textiel, maar ook door het informeren en bewust maken van consumenten. Als corporate governance adviseur ben ik ervan overtuigd dat ondernemingen op een ethische manier kunnen worden bestuurd, hun strategie kunnen realiseren en daarbij een positieve impact kunnen hebben op alle stakeholders. Mijn kennis over dit onderwerp zet ik graag in om als lid van de Raad van Toezicht het klankbord te zijn van het bestuur van Sympany en mee te denken over de activiteiten van Sympany en over de belangrijke rol die Sympany speelt in de transitie naar een circulaire samenleving.”

Bekijk de reis van jouw T-shirt