We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Minder afval

Samen met gemeenten sturen we op verbetering van de kwaliteit van afgedankt textiel.

Afval vervuilt ook het goed herdraagbare textiel in de containers

De trend is dat het afval percentage in de textielcontainers toeneemt. Een afvalpercentage van 12-15% is al gauw een paar miljoen kilo afval op de 20 miljoen die we inzamelen. Het gaat om restafval, synthetische kussens en dekbedden maar ook om reststromen textiel van bedrijven en nat of sterk vervuild textiel. De hoogste tijd om deze trend te stoppen. Minder afval in de containers draagt direct bij aan een betere kwaliteit van het ingezamelde textiel. Hoe beter we dit samen doen, hoe meer grondstoffen kunnen worden hergebruikt.

Waarom is afval tussen het textiel een kostbare aangelegenheid?

  • Afval tussen het textiel vervuilt ook het overige textiel in de container, waardoor nog bruikbaar textiel onbruikbaar wordt.
  • Het sorteren van het afgedankte textiel kost veel meer tijd en inspanning, omdat het vuil zorgvuldig verwijderd moet worden.
  • Afval transporteren en afvoeren kost Sympany geld.

Oplossingen:

  • Samen met gemeenten duidelijk communiceren naar inwoners over wat er wel en niet in de textielcontainer mag.
  • Een zorgvuldig gekozen locatie voor de container. In overleg met de gemeenten bepalen we dat.
  • Het onderhoud/waterdicht maken van de containers.
  • Aandringen op textiel schoon en droog inleveren in een gesloten zak.
Bekijk de reis van jouw T-shirt