We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

In gesprek met gemeente Amstelveen/Aalsmeer

05 mrt 2021

Sympany vindt het belangrijk om haar rol te pakken in de keten. Daarom zetten we in op meer transparantie in de totale keten, in onze bedrijfsvoering maar ook in onze communicatie. We spraken met Masja Philipoom, Adviseur Beleid en Advies Buitenruimte van gemeente Amstelveen en Aalsmeer over onze samenwerking, de verantwoordelijkheid van gemeenten en andere zaken.

 

Bij beiden gemeenten zamelt Sympany al jaren het textiel in. Een langdurige samenwerking waarbij we kijken naar gemeenschappelijke belangen en verbetering van de textielinzameling. Per jaar zamelen we ongeveer 325.000 kg. in Amstelveen in en in Aalsmeer rond de 150.000 kg.

 

Jaarlijks zamelt Sympany bijna een half miljoen kg. textiel in deze twee gemeenten in.

 

Masja Philipoom werkt sinds 2008 voor de gemeente Amstelveen en sinds 2012 ook voor de gemeente Aalsmeer door een ambtelijke fusie. We vroegen haar om terug te blikken op onze samenwerking.

Als ik terugkijk naar de beginperiode dat textiel werd ingezameld, was duurzaamheid nog niet zo’n issue binnen het afvalbeleid. Er was nog maar een klein aantal containers in beide gemeenten en de service naar inwoners stond voorop: ze moesten vooral gemakkelijk hun (rest)afval kwijtkunnen. Sympany heeft altijd al het doel gehad dat zoveel mogelijk van het textiel hergebruikt zou worden. De opbrengst werd voorheen besteed aan projecten in de zogenaamde derdewereldlanden in Afrika. Vandaag de dag besteed Sympany dat geld aan een circulaire textielketen.

 

De kwaliteit van het ingezamelde textiel was voorheen beter. Nu zie je steeds vaker dat er textiel wordt aangeschaft dat niet zo lang meegaat (‘fast fashion’). Dat is zonde, want dit maakt het hergebruik heel lastig. Het is vaak niet meer herdraagbaar en alleen geschikt voor recycling.

 

Onze motivatie voor een langdurige samenwerking met Sympany is, dat door de jaren heen is gebleken dat zij een betrouwbare partner is. Voor de gemeente is het belangrijk dat de service naar de inwoners goed is. Zij moeten altijd hun textiel kwijt kunnen in de containers in de wijken. Ook als er een container verplaatst of bijgeplaatst moet worden, kan er snel geschakeld worden met Sympany. Een langdurige relatie zorgt ook voor stabiliteit. Wij vinden het belangrijk dat Sympany dezelfde doelen nastreeft als de gemeente: het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van het textiel. Voor de niet-herdraagbare kleding zoekt Sympany innovatieve oplossingen. Hier dragen wij als partner graag aan bij.

 

Wat ik belangrijk vind, is dat de textielinzameling in onze gemeenten Aalsmeer en Amstelveen echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gezien, van Sympany en de gemeente. Er wordt goed met elkaar meegedacht, in oplossingen. De lijnen zijn kort. Bij verantwoordelijkheid hoort ook transparantie: Wat gebeurt er nu eigenlijk met het ingezamelde textiel? Welke weg legt het af? Daar moeten wij ook goed over kunnen communiceren naar onze inwoners.

 

Als gemeente zijn wij slechts een kleine schakel in de hele keten, dat geldt ook voor textiel. Maar wij willen wel de schakel zijn in de juiste, door ons gekozen, keten.

Dat doen wij door met partners samen te werken die dezelfde (duurzaamheids-) doelstelling nastreven. Wij kunnen in die positie ook zorgen voor meer bewustwording naar andere partijen toe, zoals de consumenten/inwoners. En via een circulair inkoopbeleid kunnen we ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de productie-schakel.

 

De mogelijkheden om bijvoorbeeld de hoeveelheid herdraagbaar textiel binnen onze twee gemeenten toe te laten nemen, zie ik vooral in de bewustwording van de consumenten, onze inwoners. De textielindustrie is erg vervuilend, maar toch zie je dat de aangekochte hoeveelheid textiel van een lage kwaliteit toeneemt. Daarbij kopen consumenten ook meer kleding dan 10 jaar geleden.

 

Daarnaast communiceren wij regelmatig over ons afvalbeleid ‘Van afval naar grondstof’. Wij lichten dan bijvoorbeeld een afvalstroom uit om de inwoners te informeren waarom het belangrijk is om de verschillende ‘grondstoffen’ goed gescheiden aan te bieden. Hiermee laten we de waarde zien, van wat er bijvoorbeeld met hun afgedankte kleding nog mogelijk is en dat het geen afval, maar juist nieuwe grondstof is voor nieuwe producten. Wat gebeurt er met deze afvalsoort nadat het in de container is gedaan? Ons afvalbeleid is gebaseerd op een goede service voor de te recyclen en her te gebruiken grondstoffen zoals textiel. Dus inwoners moeten textiel ook makkelijk, in de verzamelcontainers, maar ook via de huis-aan-huis inzameling met zakken eens per kwartaal, kunnen aanbieden.

 

 

Helaas hebben wij in onze gemeenten ook te maken met afval tussen het textiel. Het is zonde als ingezameld textiel afgekeurd moet worden door vervuiling. Als dit terug te herleiden is naar bepaalde locaties dan moet ter plekke worden gekeken wat er aan de hand is. De locatie en een nette uitstraling van de container speelt hierbij een rol.

 

 

Ook besteden we veel aandacht in het verwijderen van ongewenste bijplaatsingen van afval naast de containers. Als inwoners hun afval niet kwijt kunnen in bijvoorbeeld de restafvalcontainer zouden zij dit uit gemak ook in een andere (textiel) container kunnen gooien. Dit is uiteraard niet wenselijk. Ons team Afvalbeheer doet daarom zijn uiterste best om alle containers 24 uur per dag bereikbaar te houden.

 

Ook met ons inkoopbeleid in beiden gemeenten proberen wij circulair te zijn. Het staat nog wel in de kinderschoenen en er wordt gewerkt met pilots. Het team Inkoop van de gemeente is aangesloten bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) waar gezamenlijk een circulaire roadmap is geschreven. Circulariteit binnen de gemeenten vind je terug in de inkoopopdrachten. In 2019 hebben wij bijvoorbeeld de eerste circulaire aanbesteding afgerond voor minicontainers en we zijn nu bezig met de aanbesteding circulaire bedrijfskleding. Er wordt langzamerhand meer mogelijk. Hierbij is het belangrijk om goede kennis op te doen om een realistische aanbesteding in de markt zetten.

 

Tot slot zou ik de lezers van dit bericht willen meegeven dat het belangrijk is om textiel goed te scheiden van het overige afval en schoon in een gesloten zak in de textielcontainer te deponeren. De gesloten zak zorgt er voor dat het textiel beschermd is tegen vocht en vuil. Het textiel krijgt dan een mooie nieuwe bestemming doordat het wordt herdragen of wordt gerecycled tot nieuwe producten.

Bekijk de reis van jouw T-shirt