We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

SaXcell, een jaar later....

09 apr 2021

Tijd om terug te blikken en te kijken naar wat er bereikt is het afgelopen jaar.

Op 9 april 2020 werden vijf nieuwe partijen, waaronder Sympany, mede aandeelhouder van SaXcell B.V. Hiermee werd het geld opgehaald om een proeffabriek te bouwen en de productie te starten. Tijd om terug te blikken en te kijken naar wat er bereikt is.

 

In november werd de proeffabriek  in Goor geopend. Een belangrijk moment om het laboratorium succes op te schalen naar fabrieksschaal. Nu een jaar na de ondertekening op 9 april, is er al meer dan 1000 kilo pulp geproduceerd.

In de fabriek worden batches van 40 kilo per dag gedraaid en dit kan binnen enkele maanden opgevoerd worden naar 2 producties van 40 kilo per dag, 80 kilo in totaal.

Het analytische lab in Enschede is inmiddels operationeel. Dat betekent, dat de kwaliteit en de eigenschappen van de gemaakte pulp vanaf nu getest en gemeten worden. Belangrijke eigenschappen waarop het pulp beoordeeld wordt zijn; de zuiverheid van de pulp, de juiste ketenlengte en de mate van geschiktheid voor het (nat-)spinproces. De volgende stap in het proces is het natspinnen om tot een nieuwe vezels te komen.

Kortom, ondanks de Corona pandemie, loopt alles volgens plan. Het afgelopen jaar is er veel bereikt en geleerd. In de eerste plaats is gebleken dat de proeven die in het laboratorium gedaan werden, goed opschaalbaar zijn naar de volumes die in de proeffabriek geproduceerd worden. Het proces loopt en de batches draaien. De eerste indrukken van de kwaliteit van het pulp zijn goed en deze worden de komende periode getest met nieuwe testapparatuur.

 

Daarnaast is er veel geleerd over de effecten van bepaalde procescondities zoals temperatuur, tijd en concentratie in het behandelbad. Nieuwe analyse methodes zijn ontwikkeld.

 

Een derde mijlpaal is dat SaXcell inmiddels gegroeid is tot een heus bedrijf met twee vaste medewerkers in dienst. Een chemicus die fulltime op het analytisch lab werkt en een medewerker die de proeffabriek draaiende houdt. Daarnaast hebben het afgelopen jaar vijf studenten van Saxion Hogeschool en de Universiteit van Twente meegewerkt aan de ontwikkeling van het proces en de analyses van materialen.

 

En nu? De volgende stap in de fabriek is dat er van 100% katoen nu gewerkt gaat worden met katoen met daarin kleine concentraties polyester. Het uiteindelijke doel is dat diverse katoenblends chemisch gerecycled en gesponnen worden tot nieuwe vezels. De geproduceerde pulp zal via een natspin-proces versponnen worden. SaXcell  heeft hiervoor afspraken gemaakt met verschillende natspinners voor het afnemen en het spinnen van de pulp. De komende tijd hopen we hierover meer te kunnen vertellen. 

 

 

Bekijk de reis van jouw T-shirt