We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Sympany LCA-berekening deel 3

25 okt 2022

Herdraagbaarheid en vervangingspercentage

De sortering van de ingezamelde kilo’s van Sympany bestaat uit 70% herdraagbare kleding, 20% van het textiel is recycling kwaliteit en helaas 10% is afval (data 2021). De afvalstroom bestaat uit niet textiel afval en onbruikbaar textiel dat nat of te vies is voor recycling. Dit wordt gesorteerd naar een afvalenergie-centrale gereden waar het wordt verbrand. Zo als al eerder gecommuniceerd blijkt uit het onderzoek van FFact (2022) dat vooral de herdraagbare kleding een grote bijdrage levert aan de CO2 uitstoot besparing van Sympany’s keten. Om tot die berekening te komen is er van onderstaande data gebruik gemaakt.

 

 

Van de 70% herdraagbaar wordt een deel fijn gesorteerd verkocht vanuit Nederland en een deel wordt verder gesorteerd in Europa. Transport naar deze Europese landen is meegenomen voor het deel dat daar wordt fijn gesorteerd. De fijnsortering in Sympany Assen levert diverse fracties op die geschikt zijn voor hergebruik of recycling.

 

Deze fracties zijn samen te vatten in vier hoofdstromen herdraagbaar textiel dat geëxporteerd wordt. Om de emissie besparing te berekenen is het transport voor alle routes berekend vanaf de Rotterdamse haven (zeevaart + truck + trein).

 

Het vervangingspercentage is een belangrijke en bepalende factor voor CO2 emissie besparing. Het bepaalt of een gebruikt kledingstuk in plaats van óf erbij gekocht wordt en dit heeft direct invloed op de hoeveelheid CO2 emissie besparing. De emissie reductie is in Europa lager dan in de Afrikaanselanden (Malawi, Zambia, Angola en DR Congo) waaraan wij gesorteerd textiel verkopen omdat het vervangingspercentage  hoger ligt. In het FFact onderzoek is een voorzichtige berekening van 60% gehanteerd op basis van de bestaande literatuur. Vanuit observaties van onder andere DAPP Malawi is dit percentage dichter bij 80%.

 

Met andere woorden door jouw kleding in te leveren in onze Sympany container bespaar je 9,72 kilogram CO2 emissie per kilo ingeleverd textiel.

 

 

Bekijk de reis van jouw T-shirt