We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Update UPV Textiel -
naar een circulaire textielketen

Door Johan Jongkind · 03 jan 2024

Per 1 juli 2023 is de nieuwe UPV Textiel wet ingegaan. Lees hier de laatste ontwikkelingen en inzichten.

 

2/1/2024

Minister gaat schoenen toevoegen aan UPV

Dat schoenen ook onder de UPV Textiel gaan vallen, komt niet als verrassing. Op EU-niveau gebeurt dit en de minister liet hier in Nederland onderzoek naar doen. Deze week informeerde zij de Kamer en gaf ze haar aanbevelingen.

 

Laag hergebruik, recycling bij schoenen

Van de 70 miljoen paar per jaar eindigt slechts 25% in de textielbak en 75% in het restafval. Opvallend hoog is het aantal niet verkochte (20-30%) en vernietigde (10%) schoenen.

 

Drie beleidsaanbevelingen

 • Reduceren milieu-impact aan de voorkant (op EU niveau), inclusief verbod op vernietigen van onverkochte schoenen
 • Stimuleren van reparatie
 • Toevoegen schoenen aan UPV Textiel

Ambitieuze doelstellingen

Gelijk aan de UPV Textiel worden er minimum percentages vastgesteld voor hergebruik en recycling. De volgende percentages zijn nog niet definitief en worden besproken met de sector:

 • In 2026: 30% ingezameld voor hergebruik en recycling, waarbij:
  • minimaal 5% gerecycled
  • minimaal 1% schoen-tot-schoen recycling
  • minimaal 3% hergebruik in Nederland
 • 2030: 50% ingezameld voor hergebruik en recycling, waarbij:
  • minimaal 10% gerecycled
  • minimaal 2,5% schoen-tot-schoen recycling
  • minimaal 5% hergebruik in Nederland

Per 1 januari 2026 zal de gewijzigde regelgeving in werking treden.

 

 

5/12/2023

Verbod op vernietiging onverkochte kleding

Kledingproduceten en winkelketens mogen over enkele jaren geen onverkochte kleding en schoenen meer vernietigen. Daar zijn het Europees Parlement en de regeringsleiders van de lidstaten het eens over geworden.

 

In Nederland gaat dat om ongeveer één tot twee miljoen stuks die de verbrandingsoven of shredder in gaan.

 

Bovendien gaat de EU eisen stellen aan de duurzaamheid van kleding.

 

27/9/2023

Minister overweegt extra regels UPV

 

In een brief die demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer stuurt, informeert zij hen over de onderzoeksresultaten naar extra vezel-tot-vezeldoelstellingen.

 

Verplichte toepassing recyclaat

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het zowel juridisch als in de praktijk mogelijk is om een minimumpercentage recyclaat in te stellen voor nieuwe textielproducten.
Dit zou dan een extra producteis worden in de UPV. In 2025, zo stelt het advies, moet dan 5% zijn en dan neemt het jaarlijks 2% toe.
E.e.a. moet nog in de Tweede Kamer besproken en besloten worden.

 

Huidig percentage recyclaat heel laag

 

Dit zal een aanzienlijke, extra doelstelling voor de textielbranche worden aangezien nu dit percentage op ongeveer 1% staat.

1/9/2023

Markt vraagt om extra locaties

 

De nieuwe wetgeving zal op termijn de textiel- en recyclemarkt sterk veranderen. Nu wordt 45% ingezameld en 55% weggegooid op een jaarlijks totaal van 305 miljoen kilo textiel.

 

Een deel van de toename zal lopen via de producenten en winkeliers. Echter, hun verwachte hun aandeel is beperkt (ruim 2% van al het ingezamelde). Dit betekent dat er de komende jaren een toestroom van miljoenen kilo’s textiel komt met name richting de textielcontainers in het publieke domein.

Meer dan 36 miljoen kilo extra textiel

UPV Textiel - Uitdaging textielproducenten

 

In 2025 moet er, om aan de nieuwe regels te voldoen, zo’n 36 miljoen kilo textiel meer worden ingezameld dan nu in 2023. In 2030 zelfs 121 miljoen kilo. (Deze cijfers worden nog herijkt in 2023/24.)

 

Sympany roept gemeentes op om nu over extra locaties na te denken.

 

Berekeningen laten zien dat het gaat om duizenden nieuwe containers. Uit consumentenonderzoek blijkt dat veel burgers veel textiel weggooien omdat er geen containers dicht genoeg in hun buurt zijn.

12/8/2023

Aanmeldingstermijn producenten verstreken

 

Fase 1, de aanmelding bij het Ministerie, is afgerond. Helaas heeft het ministerie nog geen aantallen bekend gemaakt.

Wel hebben zich twee producentenorganisaties aangemeld, namelijk Stichting UPV Textiel en European Recycling Platform Netherlands B.V.  Eerstgenoemde maakte bekend dat ruim 500 kledingmerken en textielbedrijven zich aangemeld hebben en samen de sector gaan verduurzamen

Fase 2: Plan van Aanpak

Wat gaan we doen? Eind augustus zaten Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) aan tafel bij Stichting UPV Textiel om een plan van aanpak te bespreken.

Er werd gesproken over de procedure en een mogelijke raamovereenkomst, maar niets inhoudelijk. De stichting bevestigde ook door te willen gaan met de huidige inzamelstructuur van textiel in het publieke domein.

Knelpunten

Sympany maakt zich zorgen over de kostprijs van het gesorteerde textiel voor het recycleproces. De toenemende gemeentevergoedingen verhogen de kostprijs voor de volgende schakel in de keten.

 

Belangrijke links:

 • Kenniscentrum Circulaire Economie (Ministerie IenW): link
 • EU strategie circulaire textielketen: link
 • Stichting UPV Textiel: link
 • Uitleg Sympany UPV Textiel: link
Bekijk de reis van jouw T-shirt