We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Update UPV Textiel -
naar een circulaire textielketen

Door Johan Jongkind · 12 sep 2023

Per 1 juli 2023 is de nieuwe UPV Textiel wet ingegaan. Lees hier de laatste ontwikkelingen en inzichten.

1/9/2023 – Markt vraagt om extra locaties

 

De nieuwe wetgeving zal op termijn de textiel- en recyclemarkt sterk veranderen. Nu wordt 45% ingezameld en 55% weggegooid op een jaarlijks totaal van 305 miljoen kilo textiel.

 

Een deel van de toename zal lopen via de producenten en winkeliers. Echter, hun verwachte hun aandeel is beperkt (ruim 2% van al het ingezamelde). Dit betekent dat er de komende jaren een toestroom van miljoenen kilo’s textiel komt met name richting de textielcontainers in het publieke domein.

Meer dan 36 miljoen kilo extra textiel

UPV Textiel - Uitdaging textielproducenten

 

In 2025 moet er, om aan de nieuwe regels te voldoen, zo’n 36 miljoen kilo textiel meer worden ingezameld dan nu in 2023. In 2030 zelfs 121 miljoen kilo. (Deze cijfers worden nog herijkt in 2023/24.)

 

Sympany roept gemeentes op om nu over extra locaties na te denken.

 

Berekeningen laten zien dat het gaat om duizenden nieuwe containers. Uit consumentenonderzoek blijkt dat veel burgers veel textiel weggooien omdat er geen containers dicht genoeg in hun buurt zijn.

12/8/2023 – Aanmeldingstermijn producenten verstreken

 

Fase 1, de aanmelding bij het Ministerie, is afgerond. Helaas heeft het ministerie nog geen aantallen bekend gemaakt.

Wel hebben zich twee producentenorganisaties aangemeld, namelijk Stichting UPV Textiel en European Recycling Platform Netherlands B.V.  Eerstgenoemde maakte bekend dat ruim 500 kledingmerken en textielbedrijven zich aangemeld hebben en samen de sector gaan verduurzamen

Fase 2: Plan van Aanpak

Wat gaan we doen? Eind augustus zaten Vereniging Herwinning Textiel (VHT), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) en Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) aan tafel bij Stichting UPV Textiel om een plan van aanpak te bespreken.

Er werd gesproken over de procedure en een mogelijke raamovereenkomst, maar niets inhoudelijk. De stichting bevestigde ook door te willen gaan met de huidige inzamelstructuur van textiel in het publieke domein.

Knelpunten

Sympany maakt zich zorgen over de kostprijs van het gesorteerde textiel voor het recycleproces. De toenemende gemeentevergoedingen verhogen de kostprijs voor de volgende schakel in de keten.

 

Belangrijke links:

  • Kenniscentrum Circulaire Economie: link
  • Stichting UPV Textiel: link
  • Uitleg Sympany UPV Textiel: link
Bekijk de reis van jouw T-shirt