We kunnen steeds meer stoffen recyclen
Waar ben je naar op zoek?

Nieuws

Enorme waterbesparing met 1 kilogram afgedankt textiel

Door Johan Jongkind · 30 jan 2024

Maar liefst 676 liter water bespaar je. Dit blijkt uit de nieuwste LCA berekening.

Als eerste textielinzamelaar in Nederland heeft Sympany haar water ‘footprint’ (voetafdruk) laten uitrekenen.

 

Het laat nog beter zien wat de impact van de textielindustrie is en waarom verduurzaming zo nodig is.

 

We doen dit niet alleen voor onze eigen organisatie maar voor alle onderdelen van Sympany’s textielketen.

 

Positieve impact van textielinzameling nog inzichtelijker

Sympany zamelt 12,3 miljoen kilo textiel in. Daarmee besparen we we 132.000.000 kilo CO2 en 8.300.000.000 liter water

 

Enorme waterimpact

Veel mensen weten dat de textielindustrie een enorme watergebruiker en -vervuiler is. Dit zien we ook terug in de cijfers die gaan over ons gedeelte van de textielketen.

 

Door textielindustrie vervuild water

 

Met elke kilo textiel die bij Sympany in de textielcontainer wordt gegooid, bespaar je maar liefst 676 liter water.

 

Dus, door één jeans en twee t-shirts (bij elkaar 1 kilo) niet weg te gooien maar in de textielcontainer, bespaar je een grote hoeveelheid water (1 kg textiel = 676   liter water!)

 

Hieronder lees je hoe wij tot deze berekening zijn gekomen.

 

Hoeveel water voor jouw gemeente?

De berekening voor gemeenten die textielcontainers van Sympany hebben, is nu een makkelijke.

 

Gemeente Gouda

75.000 inwoners,

200.000 kilo ingezameld textiel,

135 miljoen liter water bespaard,

2.700 tankwagens (van 50.000 liter).

 

In een gemiddelde gemeente van 75.000 inwoners zamelt Sympany ongeveer 200.000 kilo textiel in.

 

Het water dat jaarlijks daarmee bespaard wordt, is 135.200.000 liter water.

 

Dat is veel! In een grote tankwagen gaat 50.000 liter. In totaal zijn dat 2.704 tankwagens: een file met een lengte van maar liefst 67,5 kilometer (van Amersfoort tot Gouda).

 

Zelf berekenen voor jouw gemeente?

De som is dus relatief eenvoudig te maken: het aantal ingezamelde kilo’s textiel in jouw gemeente * 676 liter. Dat geeft de totale besparing in liters water.

 

Mocht je het aantal tankwagens willen weten: dan deel je het totaal door 50.000.

 

Wat kunnen gemeenten doen?

In Nederland hebben we een goed en fijnmazig textielinzamelsysteem. Ook de meeste inwoners zijn van goede wil.

 

Toch gooien we meer dan de helft van het textiel bij het restafval (55% / 169 miljoen kilo textiel per jaar) en dat verdwijnt onmiddellijk de verbrandingsoven in. Deze grondstoffen zijn voor altijd vernietigd.

 

Het blijft dus belangrijk om hieraan te werken. Dit zijn een paar tips over wat je als gemeente kunt doen:

 • Meer inzamellocaties creëren (makkelijker en toegankelijker maken voor inwoners)
 • Herhaalde communicatie via social, lokale en eigen media:
  • over kleding duurzaamheid (koop goede kwaliteit, minder ‘fast fashion’)
  • over afscheid nemen van je textiel (niets bij het restafval)
  • over wat er in de textielcontainer mag (alle textiel, ook schoenen, kapot textiel etc.)
  • interviews regelen met lokale krant of nieuwswebsite
  • meerdere keren per jaar op eigen website en social media kanalen met verschillende textielboodschappen
 • Lokale events organiseren (huis-aan-huis ophalen, kleding ruilbeurzen, informatie stands op drukke locaties)

 

Het liefst ziet Sympany een algeheel verbod om textiel weg te gooien.

 

Betere CO2 reductie

 

Vorige jaar rapporteerde Sympany haar CO2 voetafdruk o.b.v. de cijfers van 2021. Met de nieuwe cijfers (2022) zien we een lichte verbetering, maar ook die tonen de grote milieu impact van textiel.

 

De inzameling, sortering en verwerking van 1 kilogram door Sympany in Nederland ingezameld textiel resulteert in een CO2-emissiereductie van 10,7 kg CO2-eq in de textielketen.

 

 

1 jeans en 2 t-shirts zijn 1 kilogram textiel;

hiermee bespaar je 10,7 kg CO2-eq.

Zo berekent Sympany het

Een zogenaamde Ecotest berekening voor het inzamelen, sorteren, recyclen en hergebruiken is een uitgebreide en ingewikkelde berekening.

 

Dit doen we niet zelf maar wordt gedaan door de specialisten van het onderzoeksbureau FFact.

 

Belangrijk is dat het bij deze Ecotest gaat over Sympany’s gedeelte van de textielketen (dus niet over de complete textielketen):

 • Inzameling in Nederland door Sympany
 • Sortering in Nederland door Sympany
 • Producthergebruik in de vorm van herdraagbaar textiel door afnemers van Sympany
 • Materiaalhergebruik in de vorm van recycling door afnemers van Sympany
 • Verbranding (end-of-life) van uitgesorteerde afval- en reststromen door Nederlandse afvalverwerkers

 

Van elk onderdeel berekent FFact de milieu-impact. Bijvoorbeeld voor sortering bestaat dat uit:

 • Fijn-sortering in Assen tot fracties die geschikt zijn voor hergebruik of recycling
 • Opschonen textiel in de overige locaties voor verdere sortering elders, o.a. in Litouwen
 • Transport naar Litouwen is meegenomen voor het deel dat niet in Nederland wordt gesorteerd
 • Elektra-, gas- en waterverbruik voor alles locaties
 • Sorteerresultaat in Litouwen
 • Sortering leidt tot 70% herdraagbaar materiaal, 20% recycling en 10% afval
 • De afvalstroom (textiel en niet textiel) wordt als restafval verwerkt in een afvalenergiecentrale

Meeste water en CO2 besparing door afgedankt textiel opnieuw te herdragen

Waterconsumptie inzameling, sortering en verwerking van 1 kg afgedankt textiel

 

Uit de berekeningen blijkt dat het herdragen van afgedankt textiel de beste optie is. Dit geeft de grootste bijdrage aan de CO2-emissie- en waterbesparing.

 

Dat is ook logisch want daardoor hoeft er geen nieuw kledingstuk gemaakt te worden.

 

De meest duurzame optie is dus hergebruik. Bij Sympany realiseren we een percentage van 74%. Dankzij deze LCA-berekeningen zijn we nog beter in staat de duurzaamste keuzes te maken.

 

Johan Jongkind

Marketing & Communicatie manager

Bekijk de reis van jouw T-shirt