Oude kleding voor het goede doel

1 1 6 5 7 1 2 4

Kilo textiel opgehaald in 2018

Sympany is een sociaal ondernemer. Door middel van het inzamelen en verkopen van textiel steunen wij projecten in India en Afrikaanse landen die duurzaamheid en zelfredzaamheid bevorderen. We zamelen in in veel Nederlandse gemeenten en bij bedrijven en winkeliers. In onze sorteercentra sorteren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een groot deel van het ingezamelde textiel. Zo krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede baan. Daarnaast initieert en steunt Sympany diverse initiatieven om gerecycled textiel op te nemen in de productie van nieuwe mode. Met deze activiteiten houdt Sympany geld over. Dat resultaat gaat via Sympany⁺ naar projecten in Afrikaanse landen en in India die duurzaam zijn en mensen meer zelfredzaam maken. Van een klein gebaar maken wij een groot verschil.

Help mee door je textiel gescheiden aan te bieden bij de dichtstbijzijnde container of een actie op te zetten, individueel of namens een bedrijf of school. Er zijn al bedrijven die de positieve effecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen kennen…