Sympany zamelt ruim 23,5 miljoen kilogram textiel in 135 Nederlandse gemeenten in. Dit wordt gerealiseerd met bijna 2.400 textielcontainers en huis-aan-huis inzamelingen. De opbrengst van de verkoop van het ingezamelde textiel worden via Sympany⁺ geïnvesteerd in textiel gerelateerde projecten in Angola, DR Congo, Ethiopië, India en Malawi.  Maar ook in Nederland dragen wij ons steentje op dit gebied bij. Hoe doen we dat?

Doeltreffend

Sympany zamelt textiel in via textielcontainers verspreid door heel Nederland en huis-aan-huis textielinzamelingen. We ondersteunen gemeenten onder andere in de communicatie naar de inwoners om te zorgen dat textiel gescheiden wordt ingeleverd en niet bij het restafval verdwijnt. Hiervoor wordt een communicatiemix ingezet van pers- en nieuwsberichten, deelname aan afvalmarkten en milieudagen, maar ook driehoeksborden campagnes en foldermateriaal. Maandelijks ontvangt de gemeente een rapportage met daarop de inzamelresultaten van de afgelopen periode vermeld .

Efficient

Alle textiel is welkom! Ook wanneer het versleten is. Containers worden gemonitord op vulgraad, zodat niet onnodig hoeft te worden gereden voor een praktisch lege container, maar er wel tijdig wordt geleegd om volmeldingen te voorkomen. Sportclubs en/of verenigingen, scholen of ondernemingen kunnen indien gewenst worden benaderd voor het laten plaatsen van een textielcontainer of het incidenteel houden van een inzamelactie. Samen kijken we naar de mogelijkheden.

Contactpersonen

Hoofd Inzameling & Hergebruik

Richard Wink
T: 030 656 8714
r.wink@sympany.nl

Sr. Adviseur Inzameling & Hergebruik

Maarten van Renssen
T: 030 656 8744
m.vanrenssen@sympany.nl

Medewerker Sympany Martijn
Adviseur Inzameling & Hergebruik

Martijn van Veenendaal
T: 030 656 8716
m.vanveenendaal@sympany.nl

Adviseur Inzameling & Hergebruik

Jan-Maarten Zeldenrust
T: 030 656 8741
j.m.zeldenrust@sympany.nl

Medewerker Sympany Trees
Binnendienstmedewerker Inzameling & Hergebruik

Trees Wierenga
T: 030 656 87 43
t.wierenga@sympany.nl

Communicatie Inzameling & Hergebruik en KAM-coördinator

Heidy Winkel
T: 030 656 8717
h.winkel@sympany.nl